KANCELARIA

Kancelaria Radców Prawnych "Hałoń i Kucharski" spółka partnerska powstała w 2004 r. i od tego czasu systematycznie zwiększa swój potencjał. Zapewniamy Klientom kompleksową ofertę i najwyższy poziom usług, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy. Wszyscy nasi prawnicy biegle władają językiem angielskim.

 

 

Partnerzy

 

Jarosław Hałoń jest radcą prawnym oraz doradcą podatkowym. Od 1998 r. do chwili rozpoczęcia własnej praktyki radcowskiej Jarosław Hałoń był pracownikiem Ernst & Young - członkiem zespołu cen transferowych oraz zespołu postępowań podatkowych. Jarosław Hałoń specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa podatkowego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek. Jarosław Hałoń jest współpracownikiem "Rzeczpospolitej”, w której opublikował szereg artykułów o tematyce prawnej i podatkowej. Publikował także na łamach „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego” i „Kwartalnika Prawa Podatkowego”.

 

Maciej Kucharski jest radcą prawnym. W 1995 r. rozpoczął pracę w Dziale Podatkowym Ernst & Young. W 1998 r. został managerem odpowiedzialnym w gdańskim biurze Ernst & Young za doradztwo z dziedziny opodatkowania przedsiębiorstw. W tym czasie Maciej Kucharski zdobył szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej, głównie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Maciej Kucharski specjalizuje się w zagadnieniach prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing), opodatkowania obrotu międzynarodowego i podatku od nieruchomości. Maciej Kucharski jest autorem artykułów z dziedziny prawa podatkowego publikowanych na łamach "Monitora Podatkowego" i "Rzeczpospolitej".

 

 

Członkowie zespołu:

 

Adam Balandowski jest radcą prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2007 r., współpracując z trójmiejskimi kancelariami prawnymi oraz prywatnymi przedsiębiorcami. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, w tym w transakcjach na rynku nieruchomości i prawie spółek handlowych. Zajmuje się także doradztwem z zakresu prawa umów handlowych oraz prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji stron w ramach postępowań gospodarczych i pracowniczych, w tym w postępowaniach mediacyjnych i polubownych, a także postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz kolegium orzekającym do spraw spornych przy Urzędzie Patentowym RP. Na co dzień obsługuje klientów z sektora produkcyjnego, usługowego, handlowego oraz z branży deweloperskiej.

 

Witold Basałaj jest radcą prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2014 r. doradzając podmiotom z branży m. in. produkcyjnej, nieruchomościowej, transportowej, IT, ochrony zdrowia, spożywczej, komunalnej i portowej. Specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie spółek. W szczególności zajmuje się sprawami podatkowymi w zakresie obrotu nieruchomościami, przekształceń spółek, audytu podatkowego (Tax Compliance and Tax DD), cen transferowych, podatku u źródła (WHT), doboru formy prowadzenia działalności gospodarczej i planowania sukcesji prawno-podatkowej.

 

Dorota Dogil - Kucharska jest radcą prawnym. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Zarządzenia Personelem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Swoją karierę zawodową rozpoczynała jako sędzia, następnie pracowała jako Menadżer Działu Kadr i Płac w spółce powiązanej z Kancelarią - HK Finance - wiodącego dostawcy usług księgowych, kadrowo – płacowych i doradztwa finansowego. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, legalizacji pobytu i zatrudnienia obywateli państwa trzecich oraz delegowania cudzoziemców do Polski i obywateli polskich za granicę. Od lat z powodzeniem angażuje się w projekty charytatywne. Współzałożycielka Fundacji Metapomoc wspierającej wychowanków placówek opiekuńczych, domów dziecka i rodzin zastępczych. Fundacja w 2021 r. otrzymała nagrodę Prezydenta miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej. Prywatnie miłośniczka muzyki klasycznej, wycieczek wysokogórskich i tańca jazzowego.

 

Martyna Mikusińska jest radcą prawnym. W 2008 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, a w 2009 podyplomowe Studium Służby Zagranicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w trójmiejskich kancelariach prawniczych. Z Kancelarią współpracuje od 2010 roku. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie handlowym, prawie stowarzyszeń i fundacji. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą naszych Klientów w zakresie wsparcia w sporządzaniu umów o pracę, rozwiązywania stosunków pracy, procesów pracowniczych, ale także zajmuje się zagadnieniami korporacyjnymi naszych Klientów. Poza językiem angielskim biegle włada także językiem portugalskim.

 

Jakub Topolewicz jest radcą prawnym, specjalizującym się w prawie podatkowym oraz kontraktowym. Doświadczenie zdobywał współpracując ze spółkami z tzw. Wielkiej Czwórki oraz trójmiejskimi kancelariami prawnymi. Posiada również doświadczenie w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych w wielowątkowych postępowaniach sądowych. W   2022 r. ukończył aplikację radcowską, uzyskując drugi najlepszy wynik z egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

 

Aleksandra Zaręba – Cyman jest radcą prawnym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Zdobywała doświadczenie w trójmiejskich kancelariach prawniczych. Specjalizuje się w prawie handlowym, postępowaniach cywilnych oraz prawie finansowym. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej. Włada językiem angielskim.

 

Dominika Szkałuba jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2022 r. Ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) – Healthcare Management, a także jest w trakcie studiów podyplomowych Doctor of Laws – Business Law. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów w trójmiejskich kancelariach. Swoje zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim na prawie cywilnym oraz prawie handlowym.

 

dr Marta Zglińska jest aplikantem radcowskim ostatniego roku aplikacji. Specjalizuje się w prawie podatkowym a także obsłudze korporacyjnej spółek handlowych.

 

Karol Wielesik jest aplikantem adwokackim III roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz dziale podatkowym międzynarodowej korporacji. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem podatkowym. Zdał egzamin na doradcę podatkowego.

 

ZAUFALI NAM